1.  Maklumat Imam (sebelum diproklamasikannya NII), silakan klik link dibawah ini:

2.  Maklumat Militer (dikeluarkan saat bergejolaknya peperangan), silakan klik link dibawah ini:

3.  Maklumat Pemerintah (dikeluarkan ketika NII berjaya), silakan klik link dibawah ini:

4.  Maklumat Komandemen Tertinggi (dikeluarkan pada masa perang), silakan klik link dibawah ini: